Verkeer rond de school / Tips voor ouders en afspraken met kinderen

Verkeer rond de school / Tips voor ouders en afspraken met kinderen

Wij vinden de veiligheid van de kinderen de allerbelangrijkste voorwaarde om aan onderwijs te kunnen doen. Logisch! Jullie hebben jullie kinderen aan ons toevertrouwd.

Binnen de schoolpoort zijn wij, tussen 8.15 uur en een kwartier na schooltijd, verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Elke dag opnieuw streven we ernaar om dit waar te maken.

Daarbuiten dragen de ouders de verantwoordelijkheid.

Al valt het toezicht op weg naar school en huis niet echt formeel onder onze rol als toezichthoudende leerkracht, toch hebben we een grote morele verantwoordelijkheid i.v.m. de veiligheid en veiligheidsopvoeding van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Door de grote drukte en het niet altijd naleven van bepaalde regels ontstaan er regelmatig onveilige momenten.

Hier volgen een aantal veiligheidstips die voor onze school van toepassing zijn.

*Kleuters worden bij voorkeur binnengebracht en afgehaald aan het kleuterpoortje.

*Voor de fietsers:

’s Morgens en ’s middags kom ik langs de kleine bruine deur.

  • Ik volg de afgebakende fietsstrook naast het gebouw.
  • Ik zet mijn fiets netjes in het rek.
  • Het dragen van een hesje en een helm verhogen mijn veiligheid.

De school is uit: Ik ga onmiddellijk naar één van de schoolpoorten als ik niet naar de opvang moet gaan.

*’s Middags:

Ik word enkel afgehaald via het kleine poortje of de deur aan het voetbalveld.

  • Ik wacht tot de leerkracht er is en mij verder laat gaan.
  • De grote poort blijft dicht!

*‘s Avonds:

De bruine deur aan het voetbalveld blijft dicht, tot de leerkracht er is.

  • Ik kan pas verder wanneer de leerkracht mij toestemming geeft.
  • De persoon die me afhaalt staat zichtbaar opgesteld bij de afsluiting.

Ik loop nooit alleen naar een geparkeerde auto!

*Op de parking van het voetbalterrein vragen we voor de avondrij:

  • dat de ouders hun kinderen opwachten aan de afsluiting en niet in de auto blijven wachten;
  • dat de ouders die hun kind met de fiets komen halen, zich niet fietsend verplaatsen langs de rij en de in- en uitrijdende auto’s.

*Lagere schoolkinderen kunnen afgehaald worden aan de kleuterpoort en aan het voetbalterrein door hun ouders of een andere verantwoordelijke. Zij vertrekken nooit alleen, tenzij ze meegaan met de rij.

*Gelieve de school te verwittigen indien je kind door iemand anders wordt afgehaald of naar een andere locatie moet gaan.

*Heb je tijd? Kom dan 10 minuutjes later. Wij houden nog een kwartiertje toezicht na het laatste belsignaal.

*Op weg van school naar huis ontraden we blijven te spelen of rond te hangen. We verwachten dat de kinderen, nadat ze zijn overgezet aan de Sint-Jobstraat of aan de Vrunstraat, onmiddellijk naar huis gaan.

*Moedig de kinderen aan zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan. We adviseren dit t.e.m. het vierde leerjaar onder begeleiding te doen. Ook zo help je de verkeersdrukte te verminderen.

*Bij slecht weer is carpoolen een mogelijkheid om de drukte rond de school te verlichten.

*Rechtsomkeer maken ter hoogte van de Kluisstraat/Averbodeshof is een complex manoeuvre dat de verkeersdrukte in de Kluisstraat ter hoogte van de school en de Witte Zaal verhoogt. Het wegrijdende verkeer kan best naar de Sint-Jobstraat via de Lambert Hoelenstraat.

*Respecteer de snelheid (zone 30 rond onze school).

*Parkeer niet in een dubbele rij op de parking voor de Witte Zaal. Parkeer ook niet op straat, naast de Kluisstraat tussen de twee verbodstekens en op de Kiss&Ride zone