De lokale raad

De lokale raad bestaat uit: De Boeck Rita, Driessens Koen, Houbrechts Bert, Wijgaerts Tessy, Eerdekens Irène en Huygelier Barbara, Caroline Heerinckx.

De lokale raad is een adviesorgaan voor  de Katholieke scholen Heusden-Zolder. De leden van de lokale raad zijn samen met KSHZ verantwoordelijk om de school goed te laten functioneren. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. De lokale raad werkt voor de school die zij onder haar bevoegdheid heeft een pedagogisch project uit. De keuze van de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit onderwijs wordt gegeven (het zogenaamde pedagogisch project) staat vrij. De dagelijkse werking van de school valt onder de bevoegdheid van de directeur. De lokale raad kan de directeur hierover evalueren en bijsturen indien nodig. De directeur geeft de lokale raad deskundig en objectief advies om hen te helpen de juiste beslissingen te nemen.