Schoolbestuur

Het schoolbestuur bestaat uit: De Boeck Rita, Driessens Koen, Houbrechts Bert, Wijgaerts Tessy, Eerdekens Irène en Huygelier Barbara, Caroline Heerinckx.

Het schoolbestuur is een beetje te vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. De leden van de inrichtende macht zijn verantwoordelijk om de school goed te laten functioneren. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. De inrichtende macht werkt voor de school die zij onder haar bevoegdheid heeft een pedagogisch project uit. De keuze van de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit onderwijs wordt gegeven (het zogenaamde pedagogisch project) staat vrij. De dagelijkse werking van de school valt onder de bevoegdheid van de directeur. Het schoolbestuur kan de directeur hierover evalueren en bijsturen indien nodig. De directeur geeft het schoolbestuur deskundig en objectief advies om hen te helpen de juiste beslissingen te nemen. Beslissingen rond bv. financiën, bouw, aanwervingen, vaste benoemingen,…