Ouderraad


Algemeen e-mailadres: info@ouderraadvbbolderberg.be

Voorzitter: Caroline Heerinckx – 0495/69 87 79 – sebgoethals@hotmail.com
Verslaggeefster: Ann Hendrickx – 0476/30 21 39 – ann.hendrikx@ucll.be
Penning- en materiaalmeester: Steven Trekels – 0496/52 26 50 – steven.trekels@telenet.be
Communicatie: Miet Knockaert – 0476/66 06 68 – miet.knockaert@telenet.be
Buitenschoolse activiteiten: Mieke Mallants – 0498/57 74 50 – mallantsmieke@hotmail.com

Overige leden Ouderraad
Jim Broux – 0474/29 61 91 – jimbroux@gmail.com
Sofie Komnenovic – 0485/51 00 12 – willemsjo_@hotmail.com
Evi Liefsoens – 0496/53 26 49 – evi.liefsoens@telenet.be
Anne Schwenk – 0475/57 49 17 – schwenkannemarie@gmail.com
Els Vincken – 0497/51 50 89 – els.vincken@sanofi.com
Carine Swennen – carine@motionpictures.be
Gaetan Van den Bergh – gaetan@4realsim.com
Hans Neyens – 0497/71 60 95 – hans_neyens@hotmail.com
Linde Houtman – 0474/32 63 70 – timenlinde@telenet.be
Inge Dupont – 0476/50 27 77 – dupontinge@gmail.com

De ouderraad is de brug tussen ouders en school. De ouderraad moet door ouders gezien worden als een aanspreekpunt en adviseert, informeert, bevraagt de school. Via deze weg kunnen er in de schoolraad items aan bod komen, aangereikt door de ouderraad. Het spreekt vanzelf dat alle ouders hun stem kunnen laten horen, rechtstreeks aan de leerkracht(en) of aan de directie of via de ouderraad. Ouders hebben recht op informatie . Het schoolteam spant zich in om aan alle ouders zoveel mogelijk informatie door te geven over de vorderingen van het kind. Deze informatie heeft niet alleen betrekking op de leerprestaties maar ook over de houding van de leerling, over de inzet, over de sociale vaardigheden,… .Omgekeerd is het ook belangrijk dat ouders informatie doorgeven aan de leerkracht. De communicatie tussen ouders en school kan op allerlei manieren gebeuren: o.a. infoavond begin schooljaar, een gesprekje met de leerkracht aan de poort of tijdens een activiteit, telefonisch overleg ouder/leerkracht, nota in agenda, ouderavond, gesprek op uitnodiging, infomomenten in het eerste leerjaar, schriftelijke mededelingen aan ouders over activiteiten, … Ouders kunnen ook steeds bij de directie terecht voor informatie of een gesprek. Ouders die willen meewerken bij de organisatie van activiteiten, zijn meer dan welkom. Specialisten in de klas uitnodigen gebeurt regelmatig en die specialisten kunnen ouders zijn. (o.a. de postbode, de bakker, de dokter, moeders en vaders met ‘twee rechterhanden’, zwemmoeders of -vaders, en grootmoeders of grootvaders die lekkere wafels kunnen bakken, enz…) De ouderraad richt zich niet rechtstreeks tot de kinderen. Dat is de specifieke taak van de school.