Ouderraad


Algemeen e-mailadres: ouderraadvbbolderberg@gmail.com

Voorzitter: Inge Dupont – 0476/502 777
Penning- en materiaalmeester: Steven Trekels – 0496/522 650
Communicatie en grafische vormgeving: Linde Houtman – 0474/326 370

Overige leden Ouderraad
Carine Swennen – 0479/277 375
Deborah Claesen – 0478/459 199
Els Vincken – 0497/515 089
Gaetan Van den Bergh – 0475/604 082
Hans Neyens – 0497/716 095
Hanne Horions – 0478/643 734
Kenny Rogiers – 0472/565 562
Sil Van Hoey – 0479/397 725
Sofie Komnenovic – 0485/510 012
Stijn Paulissen – 0478/500 429
Tom Cuppens – 0496/175 523

De ouderraad is de brug tussen ouders en school. De ouderraad moet door ouders gezien worden als een aanspreekpunt en adviseert, informeert, bevraagt de school. Via deze weg kunnen er in de schoolraad items aan bod komen, aangereikt door de ouderraad. Het spreekt vanzelf dat alle ouders hun stem kunnen laten horen, rechtstreeks aan de leerkracht(en) of aan de directie of via de ouderraad. Ouders hebben recht op informatie . Het schoolteam spant zich in om aan alle ouders zoveel mogelijk informatie door te geven over de vorderingen van het kind. Deze informatie heeft niet alleen betrekking op de leerprestaties maar ook over de houding van de leerling, over de inzet, over de sociale vaardigheden,… .Omgekeerd is het ook belangrijk dat ouders informatie doorgeven aan de leerkracht. De communicatie tussen ouders en school kan op allerlei manieren gebeuren: o.a. infoavond begin schooljaar, een gesprekje met de leerkracht aan de poort of tijdens een activiteit, telefonisch overleg ouder/leerkracht, nota in agenda, ouderavond, gesprek op uitnodiging, infomomenten in het eerste leerjaar, schriftelijke mededelingen aan ouders over activiteiten, … Ouders kunnen ook steeds bij de directie terecht voor informatie of een gesprek. Ouders die willen meewerken bij de organisatie van activiteiten, zijn meer dan welkom. Specialisten in de klas uitnodigen gebeurt regelmatig en die specialisten kunnen ouders zijn. (o.a. de postbode, de bakker, de dokter, moeders en vaders met ‘twee rechterhanden’, zwemmoeders of -vaders, en grootmoeders of grootvaders die lekkere wafels kunnen bakken, enz…) De ouderraad richt zich niet rechtstreeks tot de kinderen. Dat is de specifieke taak van de school.