Visie

Wij willen een goede school zijn door onze kinderen een degelijke basis mee te geven. Daarom hechten wij belang aan waarden zoals:

  • Aandacht voor elk kind. Elk kind is uniek. Via een gedifferentieerde aanpak willen we extra aandacht besteden aan kinderen die het moeilijker hebben en aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben.
  • Het totale kind benaderen. Niet alleen het intellectuele aspect is belangrijk.
  • Samen met schoolbestuur, ouders, leerlingen, personeel en externe organisaties willen wij een hechte schoolgemeenschap uitbouwen.
  • Een christelijke inspiratie, die zich onder meer uit in lessen godsdienst, projecten en misvieringen.
  • Dit alles willen wij verwezenlijken door: de uitbouw van een degelijke zorgverbreding, extra zorg voor alle kinderen, stadsklassen, deelname aan sportieve en culturele activiteiten en inrichten van voor- en naschoolse opvang.